REGRESNÍ  TERAPIE  KLADNO

Hlubinná regresní terapie

Máte strachy, úzkosti, fóbie (ze zvířat, z výšky, vody, uzavřených prostor apod.) a chcete se toho zbavit? Máte nepřekonatelné trauma z dětství, trauma ze ztráty blízké osoby, či porodní trauma? Ztratili jste smysl života? Máte vztahové problémy v rodině, v zaměstnání, které se stále opakují? Či se chcete dozvědět o sobě, kdo jste? Regresní terapie může pomoci vlastně všude, jestliže chápete, že všechno co se vám děje, má někde nějakou příčinu.

Regresní terapie je technika, která pomáhá odstranit, pochopit, vyléčit příčinu problému, který v životě prožíváte. 

Je forma terapie, která se zaměřuje na řízené vzpomínání. Klient si pod vedením terapeuta vybavuje potlačené vzpomínky a jejich vědomým zpracováním je schopen se vyrovnat s negativními zkušenostmi, kterými si prošel. Terapie se zaměřuje na předem zvolený problém, který se za pomoci různých technik otevře, zvědomí, vyčistí a tím ho ve většině případů natrvalo odstraní, včetně nepříjemných a negativních příznaků s ním spojených. Uvolnění dávného problému z minulosti, který už nemusíte prožívat v přítomnosti. 

První sezení začíná rozhovorem, kdy si upřesníme téma, které chcete řešit a seznámím vás s terapeutickým postupem. V průběhu regrese klient pohodlně sedí či leží a máte zavřené oči, jste v hluboce relaxovaného stavu, přitom si však vše pamatujete a máte vše pod kontrolou. K emočnímu odblokování dochází postupným uvědomováním při opětovném procházení situace (průchody), dokud nevymizí nepříjemné emoce spojené s danou událostí. 

Délku regrese nelze dopředu nikdy zcela přesně odhadnout, protože každý má jiné vybavovací schopnosti, vyčleňte si alespoň 2-3 hodiny času. Počet sezení k vyřešení problému je také individuální, někdy stačí 1 sezení, jindy je jich třeba více.

Provádím rovněž spirituální regrese do "života mezi životy" podle metody, kterou se zabýval a praktikoval známý psychoterapeut Michael Newton.

V souladu s etickým kodexem je samozřejmě respektována zásada mlčenlivosti...

Upozornění: klienti, kteří mají svou psychiku "otupenou" vlivem antidepresiv, prášků na spaní, jiných léků či vlivem psychotropních látek, oznámí tuto skutečnost před zahájením sezení. Také se doporučuje, pokud tyto látky užíváte, poradit se se svým lékařem.. Regrese nenahrazuje klasickou léčbu.

Rodinná konstelace

Máte vztahové problémy s matkou, otcem, či s dětmi? Máte neshody mezi sourozenci? Nejste schopni se vymanit z pout vaší rodiny? Nejste schopni si najít partnera? Nejste schopni se vyrovnat se smrtí blízkého člověka? Na tyto a další otázky Vám pomůže zodpovědět metoda Rodinná konstelace.

Rodinné konstelace je metoda rozvoje osobnosti, sebepoznávání a duševního zdraví. Pomocí této metody lze názorně ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny, případně členy širších systémů. Tzn. díky ní se můžete velmi objektivním způsobem podívat na problémy svoje a svých blízkých, nahlédnout na to, kde leží příčina problémů a můžete získat návod k jejich řešení. Pokud chcete řešit osobní problémy, pochopit to, co se vám, i kolem vás děje, je nutné se podívat na celek systému a nikoli na jednotlivé problémy, tím pochopíte souvislosti a poznáme příčiny problémů.

S rodinou jste spojeni skrze celé generace. Rodina nevědomky formuje to, jak vidíte svět, jak cítíte, myslíte a jednáte. Rodina je jednou z hlavních příčin kvality vašich vztahů, zdraví a života. V Rodinných konstelacích vyplouvá na povrch a ukazuje se, jak jste ovlivněni osudy předků, jaké vzorce přebíráte ze svého systému rodiny. Jak jste nastaveni na duševní úrovni, co je potřeba udělat, aby jste se cítili lépe a utvářeli si život po svém.

Rodinnou konstelací můžete změnit osobní postoje a své negativní vzorce chování, které vám již neslouží a které si nesete z vaší původní rodiny. Přispívají k řešení životních problémů a zviditelňují skrytou realitu. Osvobozují od vzorců chování a myšlenek, které mohou omezovat váš život. 

Metoda konstelací pracuje s nevědomou úrovní emocí a umožňuje zvenčí nahlédnout, s čím jste svým rodičům jako děti chtěli pomoci a děláte to tak dodnes. Konstelace vám přináší možnost vrátit to, co není vaše, tomu, komu to patří a stát se vůči vašim předkům "menším". To umožní lásce a řece života proudit, naplnit vás a podporovat vás. I vašim předkům je pak lépe.

Rodinné konstelace nevyžadují dlouhodobé docházení na sezení.  Na jeden problém může pomoci i jedna konstelace a účinek je rychlý, jindy vše působí pomalu a je třeba více konstelací.